PREGLED NAPOVEDI DOGAJANJA NA PODROČJU VSEBINSKEGA MARKETINGA V LETU 2017

V pred- in ponovoletnem obdobju smo lahko na mnogih spletnih strani prebirali zapise o tem, kaj nas na področju vsebinskega marketinga čaka v letu 2017. Sedaj, ko se je perioda napovedovanja nekako zaključila, se zdi smiselno narediti kratek povzetek raznolikih razmišljanj.

 1. Evolucija poslovne funkcije – od taktike do STRATEGIJE

Še nedolgo tega je bil vsebinski marketing znan predvsem kot dolgoročna metoda priprave in dosledne distribucije relevantnih in učinkovitih vsebin z namenom pritegnitve pozornosti vnaprej natančno definirane ciljne skupine, pridobitve le-te ter vzpostavitve in negovanja rednega odnosa z njo, vse to pa zato, da bi podjetje doseglo zastavljene poslovno-komunikacijske cilje. Vsebina še naprej ostaja sredstvo, s pomočjo katerega podjetja zvišujejo stopnjo vpletenosti uporabnikov, jim dostavljajo vrednost ter tako ustvarjajo dobiček. Hkrati pa se je vsebina z leti prelevila v nepogrešljiv del poslovnih modelov. Podjetja vse pogosteje izražajo potrebo po oblikovanju celovitih strategij vsebinskega marketinga.

vsebinski marketing vse bolj postaja strateška poslovna funkcija

 1. UČINKOVITOST vsebinskega marketinga narašča

Z razvojem področja vsebinskega marketinga in širitvijo polja njegovega vpliva se postopoma povečuje tudi njegova učinkovitost. 45 % B2B tržnikov meni, da so leta 2016 njihova prizadevanja na področju vsebinskega marketinga bila nekoliko uspešnejša kot leto poprej. Kar 17 % njih pa ocenjuje, da so bila ta prizadevanja veliko uspešnejša kot leto pred tem. Podobno 45 % B2C tržnikov ocenjuje, da so bila njihova prizadevanja v polju vsebinskega marketinga leta 2016 nekoliko uspešnejša kot leto poprej. 18 % njih pa trdi, da so bili veliko uspešnejši kot leto pred tem.

učinkovitost vsebinskega marketinga narašča

 1. Povečana STOPNJA KONKURENČNOSTI zahteva več KREATIVNOSTI

S tem ko vsebinski marketing iz leta v leto postaja učinkovitejši, mu podjetja namenjajo tudi vse večji delež trženjskega proračuna. To seveda povečuje  stopnjo konkurenčnosti med izvajalci različnih trženjskih aktivnosti. Vzporedno s porastom konkurenčnosti znotraj trženjskih oddelkov pa narašča tudi stopnja konkurenčnosti med sporočili, ki na trgu tekmujejo za pozornost omejenega števila uporabnikov. Če bodo vodje projektov vsebinskega marketinga želeli ohraniti višje proračune in nedavno pridobljene dodatne zaposlene, se bodo morali v prihodnje bolj potruditi. Pisanje blogov, e-knjig ter drugih vrst vsebin, ki trenutno generirajo naročnike vsebin, v prihodnosti enostavno ne bo več dovolj. Treba bo poseči po inovativnih vsebinskih formatih, ki se bodo uspešno prebijali skozi naraščajočo goščo marketinških sporočil ter dosegali ciljna občinstva. Airbnb je tako pred kratkim “ponovno odkril” format tiskane revije.

tiskane revije zopet postajajo priljubljeno oglaševalsko orodje

Tiskane revije zopet postajajo priljubljeno oglaševalsko orodje. Vir: Brandchannel.com.

 1. Padec ORGANSKEGA DOSEGA zvišuje vlaganja v PLAČLJIVE OBJAVE

Vsebinski marketing smo izumili predvsem zato, ker klasično oglaševanje zavoljo razvoja tehnologij za izogibanje oglasnim sporočilom več ni prinašalo želenih rezultatov. Danes smo danes priča obratnemu trendu. Najpomembnejša družbena omrežja so nedavno tega svoje poslovne modele osredotočila na oglaševalske prihodke. Sledile so spremembe v algoritmih za urejanje novičarskih tokov, ki so povzročile drastičen padec organskega dosega blagovnih znamk. Ta se je na nekaterih omrežjih zmanjšal s 15 na pičla dva odstotka. Soočeni z zahtevo po povratku vloženih sredstev strokovnjaki za vsebinski marketing zato v vse večji meri posegajo po plačljivih orodjih za promocijo vsebin. Raziskave kažejo, da podjetja že danes namenjajo vsebinskemu marketingu več sredstev kakor pa oglaševanju. Ta trend se bo v letu 2017 zgolj še stopnjeval. Po nekaterih napovedih naj bi tako tržniki letos plačljivim objavam na družbenih omrežjih namenili skoraj 36 milijard dolarjev.

zaradi sprememb v algoritmih se blagovne znamke soočajo s padcem organskega dosega ter porastom plačljivih objav na družbenih omrežjih

 1. Stopnjevanje zahtev po PERSONIFIKACIJI sporočil

Sporočila s posameznikom prilagojenimi vsebinami postajajo nujnost v borbi za pritegnitev pozornosti uporabnikov. Po eni strani s personaliziranimi sporočili blagovne znamke uporabnikom dokazujejo, da jih razumejo in želijo ugoditi njihovim potrebam. Po drugi strani pa se uporabniki zavedajo, da je odločitev, ali bodo informacije o sebi delili z blagovnimi znamkami, v njihovih rokah. Posledično uporabniki pričakujejo, da bodo podjetja podatke uporabljala predvsem njim v korist. Pri oblikovanju personaliziranih sporočil so strokovnjakom za vsebinski marketing danes v pomoč številna spletna orodja. S pomočjo teh lahko tržniki prisluhnejo svojim ciljnim občinstvom na družbenih omrežjih ter dobijo vpogled v njihove želje in potrebe.

 1. Pomen VELIKIH PODATKOV in MARKETINŠKE AVTOMATIZACIJE vse večji

Tržniki si nadvse želijo uporabnikom zagotoviti prepričljive in dosledne uporabniške izkušnje. Hkrati pa mnogi med njimi še vedno priznavajo, da zna biti dostava prave vsebine ob pravem času pravemu uporabniku včasih izjemno težavna naloga. S tem ko uporabniki vse več časa preživljajo na spletu, puščajo za sabo tudi vse več digitalnih sledi. Slednje so lahko podjetjem v oporo pri oblikovanju učinkovitih poslovnih strategij. A da bi podjetje lahko sprejemalo na podatkih temelječe informirane poslovne odločitve ter ravnalo v skladu z njimi, mora najprej posedovati določena znanja. Vedeti mora, kateri podatke pravzaprav potrebuje, jih znati z ustreznimi orodji analizirati ter nato tudi smiselno interpretirati. Sposobnost snovanja trženjskih kampanj s pomočjo velikih podatkov in orodij marketinške avtomatizacije danes predstavlja ključno konkurenčno prednost.

 1. Spremembe v pristopu TRŽENJA S POMOČJO VPLIVNEŽEV

Zaradi zmanjšane učinkovitosti organskega dosega trženje s pomočjo vplivnežev pridobiva na pomenu. Še pred kratkim so podjetja za poštene vsote denarja najemala mega zvezdnike, ti pa so podjetjem v zameno za plačilo zagotavljali velikanske dosege. A izkazalo se je, da doseg vendarle ni vse. Danes podjetja v vse večji meri stremijo k rekrutaciji večjega števila mikro vplivnežev, ki pa zato veliko bolj odražajo vrednote blagovne znamke. Zaradi višje stopnje relevantnosti ti mikro vplivneži sporočila blagovnih znamk učinkoviteje posredujejo izbranim ciljnim skupinam. Z nadaljnjim razvojem programov za blokiranje oglasnih sporočil bodo vplivneži kot orodje vsebinskega marketinga le še pridobivali na pomenu. Za pričakovati pa je, da bodo organizacije v prihodnosti namesto sklepanja partnerstev z vplivneži te preprosto kupile.

trženje s pomočjo vplivnežev se spreminja

CNN je nedavno, namesto da bi svojo bazo uporabnikov izgradil organsko ali angažiral internega mnenjskega vodjo, preprosto kupil že obstoječega YouTube vplivneža Caseya Neistata za 25 milijonov dolarjev. Vir: Theverge.com.

 1. MOBILNE NAPRAVE nadaljujejo svoj zmagoslavni pohod

Zadnja tri leta število uporabnikov, ki dostopajo do vsebin prek mobilnih naprav, v primerjavi z uporabniki, ki za dostop uporabljajo namizne ali prenosne računalnike, narašča. Statcounter je nedavno poročal, da je internetni promet prek mobilnih naprav meseca oktobra 2016 prvič v zgodovini interneta prekosil promet prek namiznih in prenosnih računalnikov. Uporabniki prek mobilnih naprav ne iščejo zgolj informacij, pač pa v vse večji meri tudi nakupujejo.

mobilnih naprav še naprej prednjači pred rabo namiznih in prenosnih računalnikov

 1. Oživitev trženja prek ELEKTRONSKE POŠTE

Premiki v poslovnih modelih družbenih medijev, ki terjajo kreiranje dobičkov s pomočjo oglaševanja, spreminjajo e-pošto v eno izmed najpomembnejših orodij za izgradnjo ciljnih občinstev. Še zlasti v sklopu B2B trženja strokovnjaki e-pošto že sedaj izjemno učinkovito uporabljajo za doseganje potencialnih kupcev ter informiranje in izgradnjo dolgoročnih odnosov z uporabniki. V letu 2017 se na področju trženja prek elektronske pošte obetata dve večji spremembi. Prvič, vse več podjetij bo začelo e-novice uporabljati kot orodje za izgradnjo občinstev. In drugič, e-novice se bodo prelevile iz preprostih informativnih vsebin v relevantno, zanimivo, zabavno in morda celo interaktivno uporabniško izkušnjo.

e-pošta postaja vse bolj priljubljeno orodje vsebinskega marketinga

 1. Iskanje priložnosti za SREČANJA IZ OČI V OČI

Udejstvovanja podjetij na poslovnih dogodkih, kjer zaposleni produkte v živo predstavljajo uporabnikom, krepijo tako zaupanje uporabnikov v blagovno znamko kot tudi vtis o avtentičnosti le-te. Zaupanje uporabnikov ter avtentičnost blagovne znake sta nujna pogoja za izgradnjo dolgoročnih odnosov znamke z njenimi uporabniki. Za nameček pa sodelovanje na tovrstnih dogodkih povečuje opaznost in prepoznavnost blagovne znamke, zvišuje promet in stopnjo vpletenosti uporabnikov ter generira kakovostne kontakte. Naloga strokovnjakov za vsebinski marketing je, da poskrbijo za oblikovanje in distribucijo relevantnih, raznolikih in prepričljivih vsebin pred, med in po dogodku.

sodelovanje podjetij na dogodkih v živo povečuje zaupanje uporabnikov blagovni znamki

 1. FACEBOOK in SNAPCHAT

Facebook ima kar 1.8 milijarde aktivnih uporabnikov in tako še naprej ostaja največje družbeno omrežje na svetu. Posledično si nihče pravzaprav skoraj ne more več privoščiti, da platforme ne bi uporabljal v poslovne namene. Joe Pulizzi, eden izmed vodilnih strategov na področju vsebinskega marketinga, pa opozarja še na eno omrežje, ki ga v letu 2017 nikakor ne gre spregledati. Snapchat ima danes že več kakor 150 milijonov aktivnih dnevnih uporabnikov in je po številu le-teh prehitel Twitter za okroglih deset milijonov. Z več kakor 10 milijardami ogledov video posnetkov dnevno pa je medij tudi že prehitel Facebook. Slednji naj bi imel osem milijard ogledov video posnetkov dnevno.

med družbenimi omrežji prednjačita facebook in snapchat

 1. Spletišču vlada VIDEO

Tržniki so si enotni: video zagotavlja najvišjo možno stopnjo povrnitve investicije. Syndicast napoveduje, da bo leta 2017 74 % vsega spletnega prometa predstavljal video. Uporabniki si želijo vsebin, ki izstopajo, vsebin, s katerimi se lahko povežejo. Video posnetki podjetjem omogočajo prav to – izstopanje iz množice in vzpostavitev odnosa z uporabnikom. Platforme kot je Facebook se dobro zavedajo moči videa, zato so prilagodile in optimizirale svoje novičarske tokove na način, ki uporabnikom olajšuje ogled video vsebin. Poleg tega objava video posnetkov izboljšuje optimizacijo spletnih strani. Google, ki ima v lasti YouTube, namreč na svojem spletnem iskalniku preferira zadetke, ki vključujejo video vsebine. Facebook, Twitter (Periscope) in Snapchat danes vsi že ponujajo možnost prenosa video posnetkov v živo.

 1. Povpraševanje po INTERAKTIVNIH VSEBINAH narašča

Zagotavljanje čim višje stopnje vpletenosti uporabnikov se nahaja v samem jedru večine strategij vsebinskega marketinga. Eno izmed učinkovitejših sredstev za zagotavljanje visoke stopnje uporabniške vpletenosti predstavljajo interaktivne vsebine. Danes kar 53 % blagovnih znamk uporabnikom ponuja interaktivne vsebine kot so kvizi, interaktivne infografike in celo interaktivne izkušnje navidezne resničnosti. Interaktivne vsebine pa poleg zagotavljanja višje stopnje vpletenosti uporabnikov pomembno prispevajo tudi k uresničevanju številnih drugih trženjskih ciljev. Tržniki tako z njihovo pomočjo izobražujejo, dvigujejo zavedanje o blagovni znamki, ustvarjajo kakovostne kontakte, spodbujajo konverzije, negujejo dolgoročne odnose, dvigujejo zvestobo ter izboljšujejo prodajne rezultate.

interaktivne vsebine postajajo vse bolj iskane

 1. UPORABNIŠKO OBLIKOVANE VSEBINE postajajo vse pomembnejše

85 % uporabnikov bolj kakor vsebinam, ki jih ustvarjajo blagovne znamke, zaupa vsebinam, katerih vir so drugi uporabniki. Zaradi spremenjenih algoritmov, ki upravljajo novičarske tokove, bodo uporabniki v prihodnosti vse pogosteje prihajali v stik z vsebinami, katerih avtorji so njihovi prijatelji in ne blagovne znamke. Podjetja se bodo posledično morala močno potruditi, če se bodo s svojimi sporočili želela prebiti do svojih ciljnih občinstev.

zaradi sprememb v algoritmih novičarskih tokov vpliv vsebin, ustvarjenih s strani uporabnikov, narašča

 1. UMETNA INTELIGENCA je lahko tržnikom v pomoč ali v pogubo

Roboti so že danes s pomočjo umetne inteligence sposobni pisanja verodostojnih novinarskih prispevkov ter drugih tipov vsebin. Če po eni strani umetna inteligenca snovalcem vsebin predstavlja grožnjo, pa lahko po drugi strani vsebinski marketing pojav izkoristi tudi sebi v prid. Umetna inteligenca namreč lajša oblikovanje vsebin v skladu z načeli iskalnega marketinga ter omogoča odkrivanje relevantnejših vsebin za nadaljnjo objavo in avtomatizacijo procesa distribucije vsebin.

vsebinski marketing mora najti načine, kako umetno inteligenco uporabiti v svoj prid

 1. INTERNET STVARI odpira neštete nove priložnosti

Internet stvari se nezadržno širi. Pri stopanju v interakcijo z vsebinami uporabniki tako niso več omejeni s svojimi mobilnimi napravami ali prenosnimi in namiznimi računalniki. Izziv, pred katerim se nahajajo ustvarjalci vsebin, je oblikovati vsebine, primerne za vse te raznovrstne naprave obstoječe znotraj interneta stvari. To so, na primer, vsebine, temelječe na geostacionarnih podatkih, aktualnih podatkih o stanju naprav ali opozorilih, ki jih naprave generirajo v realnem času.

internet stvari ponuja neštete nove priložnosti za vsebinski marketing

 1. NAVIDEZNA in OBOGATENA RESNIČNOST predstavljata izziv

Leto 2016 je bilo nedvomno leto navidezne in razširjene resničnosti. Če ste v dvomih, se spomnite fenomena Pokemon Go. Razvijajoči se tehnologiji obljubljata nastanek dveh popolnoma novih platform za potrošnjo vsebin, ki ju bo Facebook s svojim Oculus Riftom zagotovo dodobra raziskal. Navidezna resničnost vsebinskemu marketingu ponuja obetavno orodje za zadovoljitev naraščajoče potrebe uporabnikov po vedno več video vsebinah. Seveda pa bodo morali strokovnjaki za vsebinski marketing najprej ugotoviti, kako vsebine, optimizirane za izkušnjo navidezne resničnosti, uspešno unovčiti.

navidezna in razširjena resničnost predstavljata izziv

 1. Prenos VIDEO VSEBIN V ŽIVO postaja nujnost

Facebook, Snapchat in Twittter že ponujajo storitev prenosa video vsebin v živo. S to storitvijo tržnikom zagotavljajo platformo, prek katere lahko ti uporabnikom ponudijo še več video vsebin na zahtevo ter prenosov video vsebin v živo. Nihče ne bo čakal na zamudnike.

prenos video vsebin v živo je nujnost

 1. Spreminjajoča se pravila ISKALNEGA MARKETINGA

Samodejno posodobljajoče se sodobne tehnologije so dandanes zmožne samostojnega ukrepanja na podlagi na novo pridobljenih informacij. Tako deluje tudi na strojnem učenju temelječi Googlov najnovejši algoritem RankBrain, ki močno spreminja obstoječa pravila optimizacije spletnih strani. Strokovnjaki za vsebinski marketing posledično vse težje s samozavestjo izvajajo postopke za izboljšanje vidljivosti spletnih mest. Tisti med njimi, ki bodo med prvimi iznašli način, kako svoje spletne strani ponovno spraviti na prvo mesto med iskalnimi zadetki, bodo zagotovo nagrajeni.

pravila optimizacije spletnih strani postajajo vse bolj izmuzljiva

 1. ELEKTRONSKO POSLOVANJE prek DRUŽBENIH MEDIJEV

Do tega trenutka sta sferi družbenih medijev ter e-poslovanja obstajali ločeno druga od druge.  A igra se bo dodobra spremenila, ko bodo družbena omrežja začela z intenzivno integracijo e-poslovanja v svojo ponudbo. Danes podjetja družbene medije izrabljajo predvsem za distribucijo vsebin in izgradnjo občinstev. Ko bodo družbena omrežja s časom postala vse bolj osredotočena na prihodke, se bo spremenil tudi njihov fokus. Iz platform, namenjenih potrošnji vsebin, se bodo prelevila v na e-poslovanju temelječa hibridna omrežja. Strokovnjaki za vsebinski marketing bodo primorani najti nove platforme za distribucijo svojih vsebin, kajti organski doseg na družbenih omrežjih bo postal praktično ničen.

družbeni mediji bodo v svoje jedro integrirali e-poslovanje

In z integracijo elektronskega poslovanja v jedra družbenih medijev tokrat zaključujem pregled napovedi dogajanja na področju vsebinskega marketinga v letu 2017. Kaj menite vi, je morda katera izmed napovedi napačna? Ali pa sem morda na kaj pozabila? Karšno koli je že vaše mnenje, bom izredno vesela, če ga boste delili z mano.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: