ZGODBA O LISICI IN JEŽU

Lisica ali jež?

Filozof Isaiah Berlin je leta 1953 objavil esej z naslovom Jež in lisica. V tekstu Berlin primerja različne tipe avtorjev. Pri tem izhaja iz verza grškega pesnika Arhiloha, ki pravi: “Lisica ve veliko stvari, jež pa ve eno pomembno.” Berlin z ježem označi avtorje, ki vse podrejajo enemu univerzalnemu načelu, po zaslugi katerega vse, kar izrazijo, dobi svoj pomen. Lisice pa so po drugi strani intelektualne in umetniške osebnosti, ki zasledujejo več med seboj različnih ali celo nasprotujočih si ciljev. In zakaj je danes bistveno vedeti, ali smo bolj podobni lisici ali ježu?

“V povezanem svetu bodo preživele le lisice!”

Ustanovitelj svetovnega gospodarskega foruma Klaus Schwab trdi, da se je na prehodu v novo stoletje začela četrta industrijska revolucija. Prva industrijska revolucija je leta 1784 parni stroj spremenila v sredstvo za mehanizacijo produkcije. Druga industrijska revolucija je izrabila električno energijo in leta 1870 vzpostavila množično proizvodnjo blaga. Tretja je leta 1969 s pomočjo elektronike in informacijskih tehnologij avtomatizirala proizvodnjo. Četrta industrijska revolucija gradi na temeljih tretje, zaznamuje pa jo zlitje digitalnih tehnologij ter brisanje meja med fizičnim, digitalnim in biološkim. Po Schwabu četrta industrijska revolucija prinaša večji preobrat od preteklih zavoljo njene hitrosti, obsežnosti in korenitosti ter popolne preobrazbe celotnih sistemov.

štiri industrijske revolucije človeštva

Industrija 4.0. Vir: Christoph Roser, AllAboutLean.

V sodobnem svetu, ki se nenehno spreminja, bodo, tako pravi Schwab, preživele le lisice. Delovanje vse bolj zapletenih okolij namreč zahteva intelektualno in družbeno spretnost lisice, ne pa nepremične in ozkoglede osredotočenosti ježa. Posledično moramo vsi, ki želimo ostati konkurenčni, začeti k vprašanjem in izzivom pristopati holistično ter pri tem vključevati različne interese in mnenja. V svetu, preplavljenem z informacijami ter negotovostjo, postaja prilagodljivost vse bolj ključnega pomena. Posameznika, ki se ne bo nenehno učil in napredoval, bodo tekmeci preprosto izrinili. Enako velja za podjetja. Podjetje, ki dandanes želi preživeti, mora svojo inovativnost ohranjati in nenehno izboljševati.

In vse to velja tudi za sodobne kreatorje vsebin. Vsi mi bomo morali postati lisice.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: